Diensten

De diensten die B&B Beveiliging aanbiedt, worden op deze pagina beschreven. U kunt door ons aanbod heen scrollen, of direct benaderen via het menu.

Alarmopvolging

Bij inbraak, brand of een calamiteit telt iedere seconde. Kies daarom voor de razendsnelle, professionele en betrouwbare opvolgingsdienst van B&B Beveiliging. 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar staat ons solide team paraat om direct uit te rukken en u van dienst te zijn.

Wanneer uw alarmsysteem een alarm geeft zal deze via de alarmcentrale bij onze meldkamer binnenkomen. Deze zal met behulp van ons geavanceerde G.P.S.-systeem de dichtstbijzijnde surveillant ter plaatse sturen.

Ter plaatse voert onze medewerker eerst een externe inspectie uit om het object te controleren op eventuele braaksporen of schade. Daarna zal het alarmsysteem worden gecontroleerd op de oorzaak van het alarm.

Bij een daadwerkelijke inbraak zal onze medewerker de inbraaksporen en/of gegevens veiligstellen, alsook direct de politie alarmeren. Afhankelijk van het actieplan ten aanzien van uw gebouw zal onze medewerker u hiervan op de hoogte stellen en zorgen voor noodvoorzieningen. De surveillant zal pas vertrekken wanneer het gebouw weer volledig afgesloten is en het alarmsysteem gereset en ingeschakeld is.

Tevens laat onze medewerker een rapportage achter op locatie waarop u kunt zien wanneer, hoe laat en welke beveiliger geweest is om de alarmmelding af te handelen. Verder zal de mobiel surveillant de soort melding noteren en de ondernomen acties.

Door beperking van het operationele gebied wordt nagenoeg in alle gevallen een aanrijtijd gerealiseerd binnen 7 tot 15 minuten.

Daarnaast beschikt B&B Beveiliging over de modernste communicatiemiddelen en een wagenpark met goed uitgeruste dienstauto's en snelle interventievoertuigen. Op deze manier kunnen wij onze klanten optimaal van dienst zijn en is een Quick Response gewaarborgd.

Bouwterreinen

Afgelopen jaren is het aantal diefstallen op en van bouwlocaties enorm gestegen. Aannemers zijn voortdurend de dupe van diefstal en vernieling. Dure machines, materialen en gereedschappen verdwijnen. Niet alleen zeer hinderlijk, maar ook kostbaar en tijdrovend. In het ergste geval raakt de geplande bouw achter op schema.

B&B Beveiliging is al ruime tijd betrokken bij de beveiliging van bouwterreinen voor diverse (grote) aannemers. Interregionaal zijn wij als beveiligingsexperts actief in het tegengaan van vandalisme en diefstal.

Door rond en in de bouwplaats dual sensoren te plaatsen, kunnen we waarnemen wanneer iemand de bouwplaats betreed. Doordat de sensoren uiterst betrouwbaar zijn kunnen we er van uitgaan dat meldingen gemaakt worden door ongewenste gasten. Of dit nu spelende jeugd is, criminelen of toekomstige bewoners: we signaleren het en kunnen er iets aan doen!

Evenementen

Voor elke organisator van een evenement is veiligheid het uitgangspunt. U wilt dan ook dat het veiligheidsaspect tot in detail is geregeld. Of het nu gaat om een dance event, meeting, concert of een politieke conventie.

Één van de vereisten voor het verkrijgen van een vergunning voor een evenement is een calamiteitenplan. Indien nodig stellen wij deze in overleg met de cliënt op.

Voor het rustig verlopen van het evenement hebben wij strikte richtlijnen waar wij ons aan houden. Hieronder verstaan wij: de toegangscontroles correct uitvoeren, artiestenbegeleiding, podiumbewaking en daarnaast een goed overzicht houden over de bezoekers van het evenement.

Tijdens het evenement zullen onze beveiligers veelal onopvallend maar toch alert en daadkrachtig optreden waar dat nodig blijkt.

In geval van calamiteiten zullen onze medewerkers precies weten hoe te handelen zodat de cliënt, het personeel, het evenement en de bezoekers hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Objectbeveiliging

Bedrijven lopen jaarlijks veel schade op als gevolg van diefstal, inbraak en fraude.

Een inbraak, brand of storing kan naast directe schade, ook leiden tot onderbreking van uw bedrijfsproces. B&B Beveiliging handelt daarom bij de beveiliging van objecten altijd tweeledig:

  • directe preventie uit het oogpunt van brand- en criminaliteitspreventie
  • de waarborging van de continuïteit

Aangezien er geen standaardbedrijven en standaardprocessen bestaan, zijn er ook geen standaardoplossingen voor beveiligingsvraagstukken. Elk object kent zijn eigen aanpak en daarom wordt er bij de inzet van onze professionals gekeken naar de aard van het object om zo samen met u de juiste medewerk(st)er in te zetten aan de hand van uw bedrijfssituatie. B&B Beveiliging levert beveiliging op maat, toegesneden op uw wensen!

Mobiele Surveillance

Preventief toezicht vanaf de openbare weg en betreedbare terreinen. B&B Beveiliging surveilleert in herkenbare auto's op onregelmatige tijdstippen, wat een sterk signaal afgeeft aan de omgeving van uw bedrijf. Op meerdere industrieterreinen verzorgen wij de collectieve beveiliging. Surveillance is hierbij een veelgebruikt middel.

Ons professionele beveiligingsteam is zichtbaar aanwezig in uw gebied, waardoor wij korte aanrijdtijden kunnen realiseren. Daarnaast kunnen de medewerkers van B&B Beveiliging op elk gewenst tijdstip uw bedrijf inspecteren. Daarbij kunnen ze zowel een externe- als interne controleronde maken. Dit leidt tot een verhoogd veiligheidsgevoel en verlaagde kans op diefstal, brand en vernieling. Bij calamiteiten zorgen we voor een adequate en passende reactie. Hiervoor beschikken wij over directe alarmlijnen met politie, brandweer, ambulance- en andere hulpdiensten.

Kostenreductie is een belangrijk argument om de complete beveiliging van een bedrijventerrein of kantorenpark uit te besteden aan B&B Beveiliging. Door als ondernemers de handen ineen te steken, is de beveiliging op het bedrijventerrein beter betaalbaar en effectiever.

Woonhuisbewaking

Het aantal inbraken stijgt met de dag. Steeds meer huizenbezitters besluiten dan ook hun woonhuis te laten beveiligen door een professionele organisatie. Een alarminstallatie alleen is vaak niet meer afdoende.

Wilt u rustig op vakantie gaan en er van uitgaan dat uw huis veilig is? Of heeft u een trouw- of rouwdienst? Schakel dan B&B Beveiliging in! Wij kunnen u een stukje persoonlijke bewaking bieden wat uw woning en eigendommen betreft. Onze surveillanten rijden op niet gezette tijden langs uw woning en controleren op onregelmatigheden en verdachte situaties.

Onze organisatie denkt zowel aan u als aan uw budget, daarom willen wij de kosten zo laag mogelijk houden zodat woonhuisbewaking voor iedereen betaalbaar is.

Receptiediensten

Ook voor receptiediensten die gedeeltelijk voortvloeien uit objectbeveiliging kunt u bij ons terecht. Bij het bieden van receptiediensten staat onze dienstverlening centraal.

Door de receptiedienst uit te besteden is continuïteit gewaarborgd en het ongemak van vervanging bij ziekte en verlof blijft u bespaard. Bovendien bezuinigt u op werving, selectie, opleiding en begeleiding.

Receptiediensten kunnen op maat ingevuld worden. Soms zal de nadruk meer liggen op de representatieve functie, in andere gevallen zal het accent meer liggen op beveiliging.

In eerste instantie zijn onze medewerkers verantwoordelijk voor de uitvoering van de beveiligingstaken. Daarnaast zijn zij ook inzetbaar voor aanvullende werkzaamheden, hierbij kunt u onder andere denken aan het controleren en aanmelden van bezoekers, het opnemen en doorverbinden van telefoongesprekken en dergelijke. Hiermee haalt u meer rendement uit de inzet van het beveiligingspersoneel.

Daarnaast is onze beveiliger goed in staat om onregelmatigheden te signaleren en op te lossen. Ook kunnen zij bij aanvang en einde van hun dienst een rol vervullen in het openen en sluiten van het pand.

Persoonsbeveiliging

Persoonsbeveiliging is de laatste jaren helaas een veelvuldig voorkomend fenomeen. Helaas zijn bedreiging, afpersing, diefstal en zelfs stalking zaken waar u als persoon mee te maken kunt krijgen.

Helaas kan de politie u in vele gevallen niet de juiste, op de persoon gerichte, beveiliging bieden.

Vooral als directeur van een onderneming, vermogend of publiek bekend persoon is persoonsbeveiliging van groot belang om de veiligheid van u, maar ook uw gezin te garanderen.

Door middel van het maken van een inventarisatie van uw positie en mogelijke risico's worden aanbevelingen gedaan om u weer 'veilig' te maken, zonder daarbij uw privéleven onnodig aan te tasten.

Uiteraard zorgen wij voor een discrete begeleiding, zijn soms onzichtbaar aanwezig en kunnen wij u ter plaatse adviseren om ook uw gezinsleden en gasten een veilig en ongestoord leven te leiden.

Al enige jaren verzorgen wij voor verschillende personen advies en ondersteuning op veiligheidsgebied, zoals persoonsbeveiliging.

Onze persoonsbeveiligers zijn gerekruteerd uit diverse overheidsdiensten, zoals het leger en de politie. Allen zijn internationaal georiënteerd en kunnen wereldwijd worden ingezet. Bij deze opdrachten kunnen desgewenst gepantserde voertuigen worden gebruikt.

Zorg beveiliging

Binnen de gezondheidszorg is zorgbeveiliging een aparte discipline. Echter, tijdens bepaalde situaties is het onwenselijk dat er een geüniformeerde beveiliger op een afdeling aanwezig is.

Zo zou het mogelijk kunnen zijn dat het uniform negatieve associaties oproept bij een cliënt, welke in het verleden in aanraking is geweest met handhaving of andere overheidsinstellingen.

Dergelijke associaties kunnen angst, agressie en/of frustraties oproepen bij een cliënt, hetgeen onwenselijk is op een afdeling. Een afdeling dient iedere cliënt rust en geborgenheid te bieden, een "warm nest" met zo min mogelijk prikkels.

Speciaal voor deze doelgroep heeft B&B Beveiliging uit Tholen het concept "B&B Zorgondersteuning" ontwikkeld.

"B&B Zorgondersteuning" heeft als resultaatgebied het bewaken, continueren en optimaliseren van een veilige en hygiënische situatie op en rondom een afdeling. Dit is mogelijk in de vorm van het weren en/of verwijderen van onbevoegden, bemiddeling bij escalaties, kalmerend en de-escalerend optreden, ondersteunen bij transfers en separaties van cliënten, alsmede het verzorgen van eerste hulp bij incidenten en ongelukken.

Neutraal gekleed assisteren onze goed getrainde en ervaren medewerkers de zorgverpleging op een afdeling, waarbij het mogelijk is dat zij taken uitvoeren als het begeleiden bij cliëntgebonden werkzaamheden en het ondersteunen bij diverse praktische en huishoudelijke taken zoals schoonmaken, het uitserveren van maaltijden en/of dranken, dekken van tafels, opruimen van kamers of het maken van wandelingen.

Onze zorgondersteuners zijn in het bezit van de juiste competenties en certificaten als EHBO, BHV, AED + reanimatie. Daarnaast uitvoerig getraind op het herkennen van ziektebeelden en hoe hier mee om te gaan. Op het moment dat een cliënt onwenselijk of gevaarlijk gedrag begint te vertonen en daarmee gevaar voor zichzelf of anderen vormt, zal de zorgondersteuner onder regie van de zorgverpleging zijn of haar skills inzetten en adequaat handelen voor het beste resultaat. Uitgangspunt hierbij is het behandelplan niet te verstoren.

Op dit moment leveren wij het concept "B&B Zorgondersteuning" aan meerdere ziekenhuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra en GGZ-instellingen.